Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 175
  • Trong tuần: 840
  • Tất cả: 49102
Admin
KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KÝ LẦN 2 NĂM HỌC 2016 - 2017
Nhà trường cùng với bệnh viện Đa khoa quận Ngô Quyền khám sức khỏe định kỳ lần 2 năm học 2016 - 2017 cho học sinh toàn trường.
Sáng ngày 30/3/2017 Nhà trường cùng với bệnh viện Đa khoa quận Ngô Quyền khám sức khỏe định kỳ lần 2 năm học 2016 - 2017 cho học sinh toàn trường.
Dưới đây là tổng hợp kết quả khám sức khỏe lần 2:
STT Lớp  Số
trẻ
danh
bạ
Số
trẻ
được
khám
Đạt
tỉ lệ
%
Trẻ
BT
Bệnh
T-M-H
Bệnh
R-H-M
Bệnh
mắt
Bệnh
da liễu
Bệnh
khác
Phân loại sức khỏe
Loại
I
Loại
II
Loại
III
1 5C1 29 26      90         10 12 3 1     12 14  
2 5C2 31 29      94         19 5 4 2     19 10  
3 4B1 30 29      97         19 9 1       19 10  
4 4B2 31 27      87         13 11 1 2     15 12  
5 4B3 30 26      87         19 5   2     20 6  
6 3A1 20 19      95         12 6   1     12 7  
7 3A2 24 24    100         14 9   1     14 10  
8 3A3 19 16      84          8 6 1     1 9 7  
9 2D1 22 22    100         12 9       1 12 10  
10 2D2 21 17      81          9 7       1 10 7  
11 2D3 20 18      90          6 9   3     7 11  
Tổng Số
lượng
277 253        141 88 10 12   3 149 104  
Tỉ lệ % 100 91   56 35 4 5   1 59 41  
Một số hình ảnh buổi khám sức khỏe:

Địa chỉ : Khu phố Phú Cường, Phường Tân Phú, Tp Đồng Xoài, Bình Phước

Email :

Số điện thoại : 02713885479

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước